Rally 1966

Så här var det till att köra rally 1966. Teknikens Värld hade ett ingående referat i nummer 7 1966.