Vattenvårdsföreningen

(Pila över bilderna för text)

 Så här började det……

Tuppagrensprojektet startade 1999,  då Långalma Samfällsförening  vid ett möte den 21 augusti 1999  i Söderögården beslöt att bilda  en projekt- och referensgrupp
för muddring av farlederna kring Långalmsfjärden.

Efterhand blev alla boende, även  sommargäster berörda. Totalt 30 åretruntboende och 250 sommarhushåll.

Intresseföreningen Tuppagrens Vattenvårdsförening bildades och till ordförande valdes professor Lennart Bäck, som är sommarboende på Fetskär. Han är också professor i kulturgeografi vid Mitthögskolan i Östersund.

Efter en handfull möten inom de olika intresseföreningarna i området, samt efter samråd med Östhammars kommun och länsstyrelsen i Uppsala län, har en miljökonsekvensbeskrivningar framställts.
Sommaren 2001 skickades den till Miljödomstolen i Stockholms Tingsrätt.
Godkännandet kom den 9 september 2002, och nu var det äntligen klart för muddring……Nästa sida

Tillbaka

Publicerad i november 2003