Tuppagrensprojektet 1999-2004

(PILA ÖVER BILDERNA FÖR TEXT)

Det här är  Tuppagren vid  Långalmasjön i Östhammars kommun, Uppland.

Mellan Rackfjärden i väster och Tögens sydostspets har 1700 meter kanaler muddrats. Efter en omfattande utredning, med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, och efter beslut av Miljödomstolen i Stockholm, genomfördes arbetet mellan den 17 nov. 2003 – 9 jan. 2004.

Klicka på datumlänkarna här nedan, så får
du se hur det gick. Vecka för vecka…..

05/11-03. >>Området
07/11-03. >>Vattenvårdsföreningen
17/11-03. >>Första dagen
01/12-03. >>Tuppagren
13/12-03. >>Ny sträckning
19/12-03. >>Sten, sten, sten..
27/12-03. >>70 meter kvar
30/12-03. >>10 meter kvar
08/01-04.>>Framme
14/01-04. >>Klart
11/04-04. >>Påsktrafik

Denna berättelse är skriven av Andres Haas Januari 2004