Tio meter kvar…..


Tuppagren 30 december 2003….10 meter kvar !!
(Pila över bilderna för text) 

5=Olasskär-Brudskäret. 4=Trångsundet. 3=Klyxen-Stenalma. 1=Tuppagren.
Så har då vintern kommit tillbaks. Förra gången var ju före julafton. Nu är det bara 10 meter kvar, plus lite bankningsjobb.
I dag var det klart väder i svag västlig vind. Temperaturmätaren höll sig under 8 minusgrader hela dagen. Och isarna såg ut att vara säkra, även om jag inte provade. Vattnet har sjunkit under isen i högtrycket, och det var aktivitet utanför Sjölund.

Per Mattsson spakade ’Stor-Emma’ idag. Det var inte så lätt för honom att manövrera, när flytkropparna/banden inte hade fäste i underlaget. Man kan tydligt se, hur grävaren kränger i skopans riktning hela tiden.

Det här problemet hade man inte så ofta tidigare, då maskinen nådde botten. Hon sticker ungefär 1,70 meter
Bosse och Roger hade använt årorna, för att komma till muddringen idag. Vid senaste resan förstörde Bosse propellern mot en sten.

Nu hade man rott från Tögenparkeringen…!!  Och det var is i kanalen.
Vid två-tiden lämnade ’Stor-Emma’ kanalen, för att ta sig iland.

Hon måste hela tiden slå sönder isen framför sig med skopan, för att komma framåt. Ganska jobbigt och tidsödande arbete.
Men nu vilar hon alldeles vid Sjölund, och firar nyår.

Det avslutande arbetet skall preliminärt påbörjas måndagen den 5 januari 2004.


Nästa sida
Startsidan
Publicerad i d
ecember 2003