Sten, sten och sten….

Tuppagren 18 december 2003….100 meter kvar !!

5=Olasskär-Brudskäret. 4=Trångsundet. 3=Klyxen-Stenalma. 1=Tuppagren
Sjökort över området

Mycket tungt jobb för ’Stor-Emma’ i stenröset. Nu är det ungefär 100 meter kvar.

Torsdagen den 18 december var mulen på förmiddagen, sedan kom solen.
Det var västlig vind, och plus fyra grader. De senaste dagarnas kyla hade täckt större delen av Sjöbodfjärden med 2-3 cm tjock is.

Däremot, var det som vanligt öppet vid Storströmmen och söderut i fjärden.

En ensam svanunge var kvar i den isfria delen.
Hur kommer den att klara sig ?
Och ’Stor-Emmas’ kapten, Niklas Mattsson, hade kommit till den besvärliga, steniga delen. Vi visste alla om, att det fanns sten – men kanske inte i den här omfattningen. Niklas berättade, att det går väldigt sakta framåt just nu.
De stenar han nu plockar upp är verkligen massiva.
En hel del på uppåt 5-6 ton, vilket ’Stor-Emma’ inte orkar ”bära bort”.

Nu får man knuffa undan dessa.
I torsdags morse (18/12), böt man till en annan skopa, med tänder, just för att lättare få grepp om stenarna.
Dessutom syns inte stenarna heller under vattenytan.  Man får känna sig fram.

 På ovanstående bild syns den nya sträckningen tydligt. Kanalen kommer nu att gå rakare och närmare Tögen (norrut) än tidigare.
Egentligen skulle projektets muddring vara klart till förra veckan (v.50), men så blev det inte riktigt.

I kväll (19/12) berättade Niklas, att han trodde sig vara igenom stenskramlet. Det kändes i alla fall så. Vi får hoppas på det, annars kan det bli problem, när kylan kommer.

Arbetet kommer att fortsätta, nästa vecka, troligen till och med julafton.
Nu håller vi tummarna och hoppas att ’Stor-Emma’ har kommit igen det värsta.
Det är 100 meter kvar…
_______________________________________________________________

 Nästa sida
Tillbaka

Publicerad i december 2003