Tuppagren

Tuppagren 26 november 2003….
 (Pila över bilderna för text.)

5=Olasskär-Brudskäret. 4=Trångsundet. 3=Klyxen-Stenalma. 1=Tuppagren

Efter 2 veckor är amfibiegrävaren ’Stor-Emma’ framme vid Tuppagren.

Den 1 december vid middagstid var man c:a 200 meter in i Tuppagren´s västra inlopp.
Arbetet har fortlöpt friktionsfritt. Lerbottnen har varit ”lättgrävd”, även om det är svårt att se exakt var det tidigare skoptaget varit….
För att amfibiegrävaren med sin långa räckvidd (15 meter) skall orka med lasten, är skopan relativt liten. Man tar ungefär en kubikmeter lera per tag. Den beräknade massan som skall bort är drygt 9000 kubikmeter
 
’Stor-Emma’ har vid grävning varit placerad norr om vassrännorna, och lagt schaktmassorna c:a 30 meter ifrån kanalerna.
 
Ovansundets Entreprenad, som utför jobbet, har haft hjälp på vattnet av Bosse och Janne Bergström, samt Sune Jonsson, och Roger Larsson, samtliga från Långalma.
 I dag var även Christer Ahlund på plats för att kolla läget….
Vattnet är naturligtvis grumligt i kanalen, men i Sjöbodfjärden/Långalmafjärden är sikten oförändrat bra. Vattenståndet är normalt, utan strömmar.
Det var den 26 november, som ’Stor-Emma’ med bogserhjälp ’hjulade’ över Långalmafjärden till Tuppagren. Nu återstår 800 meter och knappt 2 veckors jobb. Arbetstakten är c:a 80 – 100 meter/dag. Men det svåraste partiet återstår. Längst österut i farleden finns berg eller stora stenar Kan man inte få bort dessa, så gräver man runt. Ingen sprängning är planerad.
Den mur av stenar som ortsbor på 1700-talet lade ut, (mitt för nuvarande båthuset), för att hindra Den Elake ryssen, som härjade i området, har problemfritt avlägsnats.


Nästa sida
Startsidan
Publicerad i november 2003