Området

Sjöbodfjärden eller Långalmafjärden. Två namn på samma sjösystem, beroende om man tittar i sjökortet eller Lantmäteriets topografiska kartan.
Sjökortet visar de delar av vattensytemet, som skall förstoras (blått). Området ligger vid Långalma, Söderön, Östhammars kommun i Uppland.
5: Olasskär – Brudskär. 4: Trångsundet. 3: Klyxen – Stenalma. 2: Storströmmen (berörs inte). 1: Tuppagren


Senast muddringar genomfördes här var 1979 – 1981. Då var arbetena förlagda till kanalerna väster om Sjöbodfjärden, fram till bryggorna vid Söderby – Karlsäng i Rackfjärden. Tuppagrenkanalen har dock inte muddrats på 50 år.

Fetskär

1700 meter skall muddras, varav den längsta sammanhängande delen är Tuppagren (1100 meter). Farlederna kommer att blir 8 meter breda i vattenytan och 2 meter djupa på 4 meters bredd. C:a 9300 kubikmeter dy och slam skall schaktas. Startdatum är v. 47 i år.

Det här är ”Stor-Emma”, amfibie-grävaren som skall göra jobbet i vinter. Räckvidden är drygt 15 meter, och skopan rymmer 0,9 kubikmeter.


Nästa sida
Tillbaka