Påsktrafiken


Påsken 2004. Första färden i Tuppagren efter muddringen.
 
5=Olasskär-Brudskäret. 4=Trångsundet. 3=Klyxen-Stenalma. 1=Tuppagren.

Påskhelgen brukar av tradition vara ”öppningstid” för sommarstugan inför säsongen.
Isen ligger delvis kvar i Långalmafjärden, men i Tuppagren är det fritt.
Och det känns precis som en ny kanal. Bredden och utsikten, speciellt mot Tögen,
känns ovanlig. Vattnet är lite brunt, och den västliga vinden blåser snålt i den svaga vårvärmen.

Muddermassorna, som är utlagda mot Tögen, är fortfarande blöta.
Och det bär inte överallt, när man beträder området. Efterhand kommer de säkart att torka upp och bindas ihop av växtlighet.

De stenar, som ”Stor-Emma” hade problem med i december i fjol – är verkligen stora. Här är dock banketten stabilare och lättillgänglig.

Redan finns en del fågel i området, som flaxar iväg, när vi passerar med båt.

Fick just telefonbesked, att första snurran passerat genom den ruttna isen
mellan Skyan och Fetskär, in mot Stenalma. Så nu är det dags att ställa undan isdubbar och halkskydden….

 

 En bok om projektet

Klicka för att läsa (pdf)

Det finns även en bok utgiven, som fördjupat beskriver hela projektet. Den är skriven av professor Lennart Bäck och hans fru Eva och heter Tuppagrensprojektet (Miljökonsekvensutvärderingar av ett vattenprojekt i Östhammars skärgård) Geotryckeriet 2006,
Boken är på 188 sidor och innehåller alla fakta i ärendet.

Startsidan


Publicerad i april, 2004
Reviderad i mars 2013