Sverige får högertrafik

Sverige bytte till höger sida vid fordonsmöte på väg
den 3 september 1967 klockan 5.

Men hur var det för…

..300 år sedan

Sverige har nästan haft högertrafik en gång i tiden. Det var 1718. I en förordning skriven av Karl XII, stadgades det då att:
Möttes extra Posterne, wika de för hwar annan utur wägen till höger; Men på smala wägar, Broar och dylikt hafwer den företräde som först blåser i Hornet”.
Men det blev aldrig genomfört då och försvann sedan i handlingarna.

Den första dokumenterade bestämmelsen om vänstertrafik är från 1734. I Kungl. Maj:ts Gästgivarordning från den 12 december kan man läsa: ”…att när resande eller farande i städer eller på landet möttes, borde de till var sin vänstra sida således vika att de hinderslöst kunde komma varann förbi.”
Skälet sägs vara, att man klev på/av hästen från vänster sida och att man styrde sin häst mot vänster vid möte, för att lättare dra sitt svärd med höger hand och försvara sig mot en potentiell fiende.

Första gången det stadsfästes att hålla till vänster vid möte, var i Förordningen om automobiltrafik, från den 30 maj 1916. Därefter har diskussioner om högertrafik förts upp i riksdagen, nästan vart annat år. Den första riktiga debatten var i riksdagens kamrar 1930. Då hade Portugal just bytt till höger och Österrike var på gång. Tillsammans med oss hade fortfarande Storbritannien, Irland, Tjeckoslovakien och Ungern vänstertrafik.

Folkomröstning
I oktober 1955 genomfördes en s k rådgivande folkomröstning. Resultatet blev: 82.9% – nej. 15,5% – ja. 1.6% – blanka. Totalt röstade drygt 53% av valmanskåren.

På vintern 1963 lade regeringen en proposition, om högertrafikinförandet till riksdagen. Och den 10 maj antogs förslaget i de båda kamrarna. Omläggningen beslöts till 1967, något datum bestämdes inte då. 294 ledamöter röstade ja, 50 sade nej och 10 avstod. Efterhand bestämde man sig för klockan 5 söndagen den 3 september 1967. Då hade skolorna börjat och det var tillräckligt ljust vid 5-tiden. Kostnaderna beräknades till c:a 400 miljoner kronor, (Det blev till slut 628 mkr) och skulle finansieras med en ”tillfällig” högerstrafikskatt. Den största enskilda posten, var ombyggnad av c:a 7500 bussar.

Planering och organisation
På sommaren 1963 bildades Statens Högertrafikkommission (HTK) Ordförande blev landshövdingen i Skaraborgs län Bertil Fallenius och till expeditionschef valdes Lars Skiöld. I folkmun blev han högergeneralen. Han var Uppsalabo och en mycket kompetent och beslutsam chef enligt samtida bedömare. Internt hade Skiöld ett grovt språk med bland annat förkortningar som ”BA-hyllan” *, vilket ibland skapade pinsamma situationer för nyanställda sekreterare på HTK. Men han såg i alla fall till att allt genomfördes på bästa möjliga sätt.

I varje länsstyrelse utsågs ett länsombud för HTK. I Uppsala län blev det 1:e polisassistent Gösta Lidblad. Sveriges kommunikationsminister hette Olof Palme. Han fick ministerstyret 1965 i Erlanderregeringen. Någon vidare bilförare var han inte enligt egen utsago, men han hade i alla fall en Neckar Jagst (tysktillverkad Fiat 600) i garaget i Vällingby.

Massmedia
En gigantisk informations och annonseringskampanj startades. Man utnyttjade allt; tidningar – radio – televisionen – affischer – dörrknackning – broschyrer. Allt var mycket strukturellt och noggrant tidspreciserat

I TV blev det bl. a.trafiksäkerhetskampanjer med nestorn Lennart Hyland i programmet ”Alla mot alla”. Radion bjöd på frågeleksprogram om trafik med Pekka Langer som ledare. Korta jinglar infördes mellan programmen som ständigt påminde…. En schlagerfestival arrangerades med uppgiften att kora den bästa högertrafiklåten.

Det blev ”Håll dej till höger Svensson” som vann. Rock-Boris med Telstars vann. Expressens nöjeskrönikör Peter Himmelstrand hade skrivit både musik&text.

Hela Sverige engagerade sig i omläggningsförberedelserna. Det  blev en folkfest. 

Även om målsättningen var att nå var och en som vistades självständigt i trafiken, så var det 13% som inte brydde sig om informationen.

I dåtidens ekivoka tidningen ”Fibban”, ställde högergeneralen Lars Skiöld upp den 14 augusti för en unik telefonservice. Detaljerna och telefonnumret fick man när man köpte tidningen.

Inför högerdagen arrangerades bilden nedan. Det kostade över 1000 kronor, kunde man läsa i Teknikens Värld. Fotograferingen gjordes den 21 maj 1967 kl 05.00 i korsningen Bergsgatan /Scheelegatan i Stockholm. Polisen hade stängt av gatorna för all trafik, medan statisterna ställde upp sig. I bildtexten kunde man läsa: ”40 personer, varav hälften i bil, vänsterknäckte som högerstatister i gryningen..”

Omställningsskedet inleddes den 20 augusti och pågick till dagen H. Här fick man den slutgiltiga exakta informationen om hur högertrafikomläggningen skulle genomföras. Särskild information lämnades för syn och hörselskadade och vid gränsstationer delades broschyrer ut på alla förekommande världsspråk…..

Genomförandet
Det var trafikförbud i Sverige mellan 0100 – 0600, dagen H. I vissa orter  (Stockholm, Göteborg, Borås och Karlstad), var trafikförbudet ännu mer omfattande.

H-trafik_riksdagsstudion_3I Sveriges Melodiradio var det Högertrafikvaka från Riksdagshuset, med  C-G Hammarlund vid mikrofonen. Bisittare var högergeneralen Lasse Skiöld, samt kommunikationsminister Palme.
(På bilden TV-intervjuas de tre av Bosse Holmström)

När Fröken Ur (Ebba Beckman) meddelade tiden ”fyra femtio och noll—-(pip)” så sa` generaldirektör Lars Skiöld: ”Alla, som nu har trafiktillstånd, skall nu ha stannat sitt fordon till vänster på vägen eller gatan…..” Därefter skulle man försiktigt föra över fordonet till höger sida och stanna på lämpligt ställe.

Sedan var det bara att invänta tills fröken Ur meddelade att klockan blivit fem – noll och noll……

Förare av utryckningsfordon hade förstås dispens. De fick naturligtvis, om de var på utryckning, fortsätta direkt över på höger sida utan att göra det obligatoriska stoppet på 10 minuter. Hur skulle det annars se ut..?

Sveriga hade fått högertrafik, den största vägtrafikreformen man överhuvudtaget kan göra.

Fartgränserna
var sänkta till 40 km/h inom tättbebyggt område och 60 utanför. På motorväg var det 90 km/h. Fordonsförare rekommenderades att använda halvljuset dygnet om, allt för att påminna att något nytt inträffat i trafiken…. (Lagen kom 10 år senare – 1/10 1977)

I radion sjöng Rock-Boris med Telstars vinnarlåten ”Håll dej till höger Svensson” så vi inte skulle glömma. Och vägarna var kantade med lutande H.

Under Högertrafikdygnet inträffade 115 polisrapporterade olyckor i landet och 23 personer skadades. Det var betydligt lägre siffror än normalt.
Under 1965 och 1966 dog genomsnittligt 3,2 personer per dag på de svenska vägarna. Därefter har dödstalen minskat årligen – och ligger nu (2015) på 0,7 dödade/dygn.

I samband med högertrafikomläggningen hade även myndigheterna ”sett om sitt hus” Således skapades Statens Vägverk från gamla Väg och Vattenbyggnadsstyrelsen, med uppgift att bygga och underhålla våra vägar…..

Senare på hösten lämnade Palme trafiken och blev ecklesiastik/utbildnings-minister. Året därpå upplöstes Statens Högertrafikkommission och Lasse Skiöld blev i stället GD för nybildade Statens Trafiksäkerhetsverk (TSV), som följdaktligen skulle syssla med trafiksäkerheten på våra vägar.


Antal dödade i trafikolyckor

  • 1955:  902 personer. 0,75 miljoner bilar
  • 1967:1077 personer. 2,12 miljoner bilar
  • 2001: 544 personer. 4,43 miljoner bilar
  • 2010: 280 personer. 4,87 miljoner bilar
  • 2013: 264 personer. 5,07 miljoner bilar
  • 2015: 260 personer. 5,28 miljoner bilar
  • 2021: 210 personer. 5,69 miljoner bilar

 


I Uppsala
var det lätt regn på förnatten. Efterhand blev det dock uppehåll. Mycket folk var ute. Det var lite av en folkfest. Från Gatukontoret i Uppsala deltog nog samtliga anställda. Några var dessutom klädda i hatt och kavaj under arbetet. Kanske räckte inte overallerna till?

 

Man klättrade på stegar och rättade till så pilarna pekade åt höger i påbudsmärken. Rev tillfälliga refuger, torkade med gasollåga, målade övergångsställen och ställde om trafiksignaler. Det var regnet som gjorde att det blev extra stressigt eftersom det var brist på torkaggregater.

Polisen hade hjälp av militär-poliser. Dessutom hade många civila fordon hyrts in och fått POLIS-dekaler. En hel del frivilliga motororganisationer deltog på lokal nivå.

Det var märkligt att stå på Kungsgatan kl 2 på natten och inte se en enda bil.

Ännu underligare var det att efter kl. 05:00, se all trafik, mest taxi – köra på höger sida.

Här nere promenerar poliskommissarien Birger Pamrin med blomma i  handen tillbaka till polisstationen vid Stora Torget i Uppsala. Nattens kommendering har verkligen varit unik.
*) BA-hyllan = Bakomarslet-hyllan


Högertrafikomläggningen på Youtube
Vi som var med då den 3 september 1967 och ute och tittade på trafikförändringen, har med stor säkerhet uppnått pensionsåldern nu. Kanske lite svårt att minnas allt.
Här finns några Youtubeklipp som påminner.

1. Malmö – Limhamn.  13 minuter. Engelsk text. English subtitles

2. Mycket intressanta teorier om varför man kör på vänster eller höger sida. 4,5 min. Engelska / English – English subtitles

3. Privatinspelad 8 mm färg. Här visas bl.a. borttagande av den s k ”högertrafiktejpen”
som hindrade ljusspridning mot höger sida på de högertrafikförberedda huvudljusen.
4 min. Inget ljud. No sound / subtitles.

4. Dagen H, 3 sept. 1967 – del 1.
9 min. Svenska. Berättare Folke Olhagen.

5. Dagen H, 3 sept. 1967 – del 2.  25-27 feb. 1968, ett halvår efter omläggningen.
4,40 min. Svenska. Berättare Folke Olhagen.


Här kan du se på vilken sida den övriga världen gör ett fordonsmöte….