Herakles & Bulks förlisning del 2

Tillbaka del 1 

Det var Räddningsverket som hade skickat ut aluminiumbåtar och motorer för kommande transporter. Tobias Jansson skötte depån den här soliga men kalla sistamarsdagen.
Även Roland Sjölander var på plats för att hjälpa till. Han driver sedan många år en konferens – och turistanläggning här.

Jag hade möjlighet att få följa med Östhammars räddningsbåt SDC 409, som extra tidigt sjösatts, just med tanke på rådande förhållande. Johnny Jansson var skeppare den här dagen och hade hjälp av Roine Jansson vid navigationsbordet. Jag tror inte man saknar något  i den här navigationsutrustning.

Vi rundade norr om Tolvöregrund, väster Vässarö, via Ormöringarna, väster Rödskär ut till Blåbådan. Vid ett par tillfällen var vi tvungna att dra av på farten när vi passerade issörja. Vattenjet-aggregatet gillar inte det nämligen….
Efter 20 minuter i 26-29 knop, hade vi kört de 8,5 M´ till fågelskyddsön.

Vi förtöjde vid färjan som låg här ute tillsammans med en transportbåt.10-15 personer fanns på ön, med Mojje Jansson som arbetsledare. Saneringen genomförs förutom med spade, även med högtryckshetvattentvätt.

Hela arbetet är tidsödande och ny olja kan hela tiden åter spolas upp på ön. Var alla tiotusentals kilo tjockolja just nu finns, vet ingen. En möjlighet som det talas om är att oljan driver med strömmar under vattenytan och kan komma upp till ytan ”varsomhelst” när vattnet blir varmare. Johnny och Roine körde senare på eftermiddagen norrut mot Rävsten och där hittade man mer olja vid Trutbådan. Så nu gäller det att försöka få tag i mera folk för att sanera på ytterligare ett ställe – innan sjöfågeln kommer.

6 april 2004
Inga större förändringar i oljeläget. Östhammars Räddningstjänst har rekognoserat i olika områden med 409:an. I måndags (5/4) var man nere vid södra Fälön, men fann ingen olja. På Blåbådan har all synlig olja plockats bort. Nu återstår att ”tvätta” ön.

Uffe Jansson på Skadeservice berättar att tre hetvattentvättar är igång. Man är beroende av ”bra väder”, vilket betyder att det inte får blåsa för mycket och särskilt inte från fel håll. Då blir det problemet med färjan, som ligger och trycker mot ön. Den är lastad med slamsug och tre dieselaggregat för högtryckstvättarna. Minst en veckas arbete kvarstår på Blåbådan och fåglarna får hålla till på Hållet så länge….
Under dagen har 409 även kollat av Garpen-området (strax ost om Bodskär).
Ingen olja där heller…

16 april 2004
Räddningstjänsten i Östhammar kontrollerar kontinuerligt vattnet utmed sitt ansvars-område. Inga större mängder har dock hittats. På Bodskär (där man också sanerat) är man nu klara. På Blåbådan fortsätter dock det tidsödande arbetet. Efterhand som isen smält, upptäcks ny olja på strandbotten. Även på Garpen, öster om Bodskär, skall man ta upp ilandfluten olja. Och frågan alla ställer är, var finns resten…??
I dag är 409:an vid sälskyddsområdet Norrsten och spanar.

18 april 2004
Oljan hittad i Ålands Hav…..??

På morgonen i dag meddelar Wighsnews.se på sin hemsida, om ett 2 sjömil (3.6 km) långt och 200 meter brett oljebälte siktats på finskt vatten c:a 15 M´söder om Mariehamn/Åland.

20 april 2004
Nej,
det var inte olja från fartygsförlisningarna som hittats. Radio Åland meddelade i dag att det troligtvis är utsläpp från ett annat fartyg i samband med rengöring av tankar. Räddningstjänsten i Östhammar har kontrollerat Norrsten och hittat lite olja och
vrakrester   som man tagit omhand.

På Blåbådan fortsätter Skadeservice arbetet någon vecka till. Ytterligare olja och vrakrester har i mindre mängd hittats på kobbar och öar i området. Men man undviker att störa fåglarna i onödan.

27 april 2004
Nu har alla kända oljekontaminerade stränder och vattenytor inom Östhammars kommun rensats. Tobbe Jansson (Skadeservice) berättade att man som ”slutbehandling” barkat vissa strandkanter, för att suga upp ev. oljerester.
I fredags (23/4) överlämnades Blåbådan till den flygande populationen. Och nu börjar man avveckla materialdepån vid Sundsveden. De små plåtbåtar som man använt tvättas rena och återlämnas till Räddningsverket.
Räddningstjänsten kommer även i fortsättningen att patrullera vattenområdet, men med glesare intervaller……….Det fattas ju fortfarande c:a 50-60 ton….!!

12 maj 2004
Vid en ceremoni i Helsingborg, fick den svenska och finländska
helikopterbesättningarna belöningar och medaljer från stiftelsen Sveriges Sjömanshus och Domingo Swerinis fond.

9 juli 2004
SVT 2 meddelade i sin regionala kvällssändning att olja, som man misstänker kommer från pråmen Bulk hittats utanför Söderarm i Stockholms norra skärgård. Oljan var uppblandad med vatten och i mindre mängd. Kustbevakningen har tagit prover som skall analyseras av Sveriges Kriminaltekniska Laboratorium (SKL). Dagens fyndplats ligger c:a 45 sjömil söder om haveriplatsen.

10 oktober 2004
Ingen mer olja har upptäckts och SKL har inte (kunnat) fastställt, varifrån oljan (9/7) härstammar. Den fortsatta utredningen har överlämnats till den finska polis- och åklagarmyndigheten, som kommer att slutföra ärendet.

En teori, som framkommit om den direkta orsaken till haveriet, är att kollasten, som spolades överbord i den kraftiga sjön, kan ha sugits in i en av Herakles kylvattenintag, som täppts till. Resultatet blev att en av motorerna fick dålig kylning och stoppade.

<Den finska Centralen för undersöknings av olyckor bekräftar i sin rapport om trolig
olycksorsak, att det vara kol som stockats i kylvattenintagen på Herakles, med varmgång i motorerna som följd.>

Förresten…. tjockoljan…!! Jag funderar, om hon verkligen hade 70 ton tjockolja ombord ..?? Den borde väl ha flutit upp någonstans nu..??

21 december 2004
I TV4 Uppland berättade räddningschefen i Östhammars och Tierps kommuner, Lars Erik Falk, att kostnaderna för saneringen hamnade totalt på drygt 4 miljoner kronor. Hälften har Östhammars Kommun fått betala. Kommunen kan dock, förutom en viss självrisk, söka tillbaka summan från staten.
På frågan om Falk trodde att oljan ligger kvar på botten, svarade han ”nej” …!! En utredning är snart klar, beträffande eventuell påverkan på fågellivet, vilket prioriterades vid saneringen tidigt i våras….

2 mars 2005
Ett år har gått sedan förlisningen. Det är nästan vindstilla och högtrycksryggen drar ner kvicksilvret till 25 – 30 grader under nollan. Köldrekorden slås i Mellansverige.

Håkan Sjöblom, på Kustbevakningen i Härnösand berättar att pråmen ’Bulk’, är såld och skrotas just nu i Kaliningrad. Sent i höstas bärgades den aktra delen av pråmen, som efter tätning bogserades till Ryssland. När samma sak skulle göras med främre delen, fick man avbryta p g a vädret. Nytt försök kommer att göras i år.

Herakles ligger kvar sönderbruten vid Grundkallen.
Skrovet är mycket illa tilltygad och motorerna borta från maskinrummet.
Var dom finns vet man inte. De tidigare navigationsvarningarna är nu borta kring teleskopfyren.

Precis som resten av oljan…ingen vet var den finns ??.
KBV har anlitat olika expertis, varvid flera teorier presenterats.
En är att oljan finfördelats i det stormpiskande havet och sedan spritts över mycket stort område, och delvis lösts upp. Huruvida detta är sanningen eller inte får vi kanske aldrig veta….
SKL har heller inte kunnat bestämma om oljan som hittats under sommaren/hösten 2004 i Ålands Hav, kommit från pråmen ’Bulk’.

3 mars 2005
Kjell Lundgren vid Uppsalapolisen, som varit utredningsman i den svenska för-undersökningen, berättade att hans finske kollega kommer att slutföra ärendet. Sedan skall åklagaren i Finland väcka åtal för ”vårdslöshet i sjötrafik” mot någon, eller några i Herakles besättning.
Däremot skall miljöbrottet tillbaks till Uppsalapolisen, eftersom oljan (ännu) ”inte drabbat finska intressen”. Så det lär bli en fortsättning både i Finland, Sverige och på denna hemsida……

23 juni 2005
Besättningen på den svenska SAR-helikoptern 996, från Norrlandsflyg/Sundsvall
har den 2 juni belönats av AHS, American Helicopter Society. Motiveringen lyder bland annat: ”…For the greatest achievement in practical aviation, or operation of rotary wing aircraft…” Utmärkelsen är för 2004 års största prestation i helikopterräddning.

12 augusti 2005
TV-4 Uppland berättade i sin morgonsändning, att Sjöfartsverket kräver Alfons Håkans rederi på 2 miljoner kronor för reparationer av fyren Grundkallensom påseglades av fartygen efter haveriet.

Oktober 2005
I Sjöfartsverkets skrift Underrättelser för sjöfarande (Ufs) Nr 84/2005 (okt) skriver man:

”….Ålands hav och Skärgårdshavet / Sea of Åland and Archipelago Sea
* 2859 Sjökort/Chart: 53, 535, 61, 719 Sverige.
Ålands hav och Skärgårdshavet. Grundkallen. Vrak. Djupuppgifter.
Utgår: Notis 2004:10/1775 (T)
För att lokalisera resterna efter den havererade bogserbåten Herakles och pråmen
Bulk har sjömätning ägt rum i området kring fyren Grundkallen. En ca 95 m lång del av den sönderbrutna pråmen ligger strax V om fyren. Minsta djup över detta vrak är ca 1,9 m.
En ca 60 m lång del av pråmen ligger ca 300 m SSO om fyren. Minsta djup över
detta vrak är ca 11,7 m (MV 2000)….”

Lägger man ihop 95 + 60 meter får man 155, vilket var ungefärliga längden på pråmen ’Bulk’. Det verkar som allt ligger kvar. Och inte som jag skrev för knappt ett år sedan – att aktra delen bärgats…..

24 januari 2007
Den finländska Onnettomuustutkintakeskus (Centralen för undersökning av olyckor) har i dag färdigställt sin utredning gällande Herakles&Bulk-haveriet. Rapporten belyser de  faktiska förhållanden som rådde kring olyckan och syftar till att förhindra nya olyckor samt förbättra säkerheten till sjöss.

Sid 1
Tillbaka
HEM

Källor:
Nättidningar i Finland, Åland och Sverige, Finska sjöbevakningen, Tugspotters hemsida, Skadeservice AB/ Uffe Jansson, KBV, SjV, FNB, TT, MRCC, Oxelösund Hamn, TV4 (Uppland), Alfons Håkans AB´s, ESL-shipping´s hemsidor, Polismyndigheten i Uppsala län samt Onnettomuustutkintakeskus (Accident  Investigation Board, Finland) .

Foto: KBV, Åbo Bevakningsflygdivision, Finska Sjöbevakningen, rederiernas hemsidor och egna.

Klicka även på Sjöräddningen vid Upplandskusten.

3 jan 2003 — 24 jan 2007