Då-Pix 2003

Då-Pix 1959 ¦ Då-Pix 2004 ¦ Då-Pix 2005

Den 26 nov. 2003, kl 13.20
[SOS-Alarm – Testcentral. Viktoria, Uppsala]
Det är teknikbyte på gång, för alla tjugo SOS-Centraler i Sverige. Man börjar i Uppsala på hösten 2004.
För att öva och testa utrustningen, så har SOS-Alarm byggt upp en fungerande testanläggning i residensstaden i Uppland. Här skall SOS-operatörer träna i den supernya Ericsson-byggda plattformen. SOS-Alarm´s kärnverksamhet, är att hjälpa människor i olika nödsituationer. Från statens 112-tjänst, med brand – ambulans – polislarm via trygghetslarm till fastighetsbolagens jourservicetelefon. Företaget är kommersiellt och ägs av Staten (50%), Landstingsförbundet (25%) och Förenade Kommunföretaget (25%).

Det här året fyllde man trettio…… Kameran mitt i centralen, var uppställd för en tillfällig satellitsändning, som genomfördes på eftermiddagen till alla SOS-Centraler. Senaste teknikändringen, från snörbord till Coord-Com, gjordes 1987-1992. I Uppsala 1991, samtidigt som man flyttade från Kungsgatan 7 (f d brandkåren) till Viktoriaanläggningen i Fyrislund. Och nästa år är det dags igen. Teknikens framsteg, speciellt inom kommunikation har ju verkligen accelererat, och den nya PC baserade tekniken kommer att konfigurera enklare (och billigare) med andra system.

——————————————————————————–
Den 26 sept. 2003, kl 14.24
[E-4, vid F16, Uppsala]

Om trafiksituationen plötsligt ändras på ett ställe och sätt som man inte har beredskap för, så blir ju reaktionstiden längre, liksom stoppsträckan. Här på Europaväg 4 vid F16 korsningen i sydlig riktning, hade en taxi bromsat in för rött ljus i trafiksignalen. Men det var 200 meter ifrån signalen/korsningen. Och köslutet brukar inte vara så här långt bort. Men det var fredagseftermiddag och mycket tät trafik…

Och så hände det… igen… Inga allvarligare personskador (tror jag)… Men ett eländes elände (som Lars Ekborg sa på 70-talet)…

Jag har själv med MC, kört in i framförvarande (elev), en gång i tiden .. Efteråt låg jag på vägbanan och sprattlade, medan eleven satt kvar på sin cykel…..Pinsamt…, mycket pinsamt…och det blev en gipsad höger handled (metacarpale 5) några veckor.

——————————————————————————–

Den 14 sept. 2003, kl 05.06
[Lv 288 m f Hovgården, Uppsala]

Ordet ’jävlar’, har man formulerat, och levererat några gånger. Den här gången också förstås. Efter att ha gått vakt vid båthamnen i Öregrund/Katrinörarna, körde jag hemåt. Hela tiden med blicken omväxlande i dikeskanterna. Allt för att hålla koll på viltet, i den glesa trafiken. Farten varierade mellan 80 – 110 Km/h. (Jo jag vet…) Men så kommer jag mot det kända viltstråket vid Hovgården. Jag minskar till 80.
Efter att ha passerat refugerna vid infarten till Rörken/Hovgården styr jag mot mitten. Och så är han där – råbocken. Säkert på 50 kilo. Nedför slänten från höger sida
kutar han. Femton-tjugo meter framför bilen och så plötsligt – rakt över vägen. Jag väjer till höger och bromsar….. Åsså….. Pang… !.
Jag träffar djurets backkropp med vänster strålkastare och skärm.

Vid nästa P-ficka vänder jag. Så ser jag glassplitter. Och där ligger djuret.
Ringer polisen – via 112 och meddelar händelsen. Polisen ringer snart tillbaka och berättar att jaktvårdare är på väg. Platsen är tydligt beskriven och utmärkt och jag lämnar, med vänster strålkastare pekande lågt mot vänster körfält. Dessutom ingen blinkers vänster fram.
Åker lite ledsen hemåt i högervarv.
P.s. bocken dog inom 15 minuter, medan jag ältade huruvida jag vågade eller kunde slå ihjäl djuret

——————————————————————————–

Den 29 aug. 2003, kl 10.30
[Tiunda-Kåbo, Uppsala]

Det här bygget pågår utmed Tiundagatan – Kåbovägen, i Uppsala. Man har grävt ett stort hål mitt i korsningen. Kanske bygger man en cirkulationsplats…. Skyltningen visar, ’påbjuden körriktning’. Vägen är huvudled, och korsande skall lämna företräde. Men håll med om att det liknar en rondell. Och bilförare uppträder, som om det vore det också. Nästa bild visar en riktig cirkulationsplats. Det blir allt populärare för kommuner att bygga såna här ’pjutt-rondeller’. Byggkostnaderna är låga, och det kan ju bli vackert också. Den här finns i Kåbo, Uppsala. Men titta noga…..Vägmärkena har man gömt bland trädens grönska. Otroligt !!!! Så här har man lämnat bygget. Träden står på privat område……måntro det är skälet till att man inte får ta bort lövverket… Jag återkommer med bild när första trafikolyckan inträffat här.

——————————————————————————–

En vecka senare… samma plats. Efter påpekande har skyltningen nu flyttats till rätt plats. Nu syns det som det skall, och ingen tvekan föreligger om vem som skall lämna företräde….. Bra gjort Uppsala kommuns gatukontor.

——————————————————————————–

Den 14 aug. 2003, kl 10.55
[Viktoria Heliport, Fyrislund, Uppsala]

Jag gillar helikoptrar. Här landar Västerbottens läns landstingshelikopter J 995 vid Viktoria Heliport. Man skall tanka, för att sedan fortsätta hem till Umeå. Den vackra(!!) helikoptern är en Dauphine AS 365 N2, och det är norska helikopterföretaget Lufttransport AS, som konkurrerat in sig på den svenska ambulans- helikoptermarknaden.

Även UAS (Akademiska Sjukhuset), upphandlar just nu ny operatör. Nu är det Norrlandsflyg AB. Ryktet säger att det blir Norge, även här… Vi får se i höst.

——————————————————————————–

Den 26 juni. 2003, kl 1235
[F16, Uppsala]

I det vackra vädret var det full aktivitet över Flygflottilj 16 Uppsala. Det var Team 60, som övade inför någon uppvisning kan man förmoda. Upplands flygflottilj, som startade sin verksamhet för precis 60 år sedan, skall läggas ned till årsskiftet. Som de flesta kommer ihåg, så var det ett politiskt beslut – inte strategiskt!!

Flygplanstypen, Saab 105, är också rätt gammalt. Första provflygningen gjordes nämligen den 29 juni 1963. SK 60 som blev den militära beteckningen, används i många sammanhang. Export blev det bara till Österrike, som köpte 40 st 105:or.Det högvingade planet var i dag bara apterat med ’rökgranater’. Inte så mycket för den militära effektens skull, som för den visuella…..

——————————————————————————–

Den 22 juni. 2003, kl 12.30
[Viktoria Heliport, Fyrislund, Uppsala]

Det här är Akademiska Sjukhusets helikopter C993, eller Lifeguard 993 som den heter på flygradiofrekvenserna.
Den opereras av AB Norrlandsflyg, som har haft flygambulansverksamhet runt om i Sverige i snart 40 år. Helikoptern används i första hand för transport av patienter mellan sjukhus i Sverige och ibland till och från grannländerna. Vid akuta olycksfall eller sjukdomar, larmas den även inom Uppsala län vid sådana händelser, som kommer in via larmnumret 112. Modellen heter Sikorsky S76 och är en av världens snabbaste civila helikopter. Toppfarten är just under 300 km/h. Bemanning är två piloter, en sjuksköterska samt läkare.

Här landar ’Nioniotre’ vid Heliporten Viktoria, Uppsala efter en sjuktransport från Falun.

——————————————————————————–

Den 1 april. 2003, kl 16.20
[Fyrisvallsgatan, Uppsala]

Att träd faller över vägen när det blåser är inte ovanligt. Men att det händer relativt centralt i stan är kanske ovanligare.
Här har en gles gran tappat fotfäste i den hårda sydliga vinden och lagt sig raklång på Fyrisvallsgatan vid ILU,(Institutet för Lärarutbildning) i Uppsala. Cyklister och fotgängare kunde komma under, utan problem. Medan bilarna var tvugna att köra över en gräsmatta och sedan via en parkeringsplats tillbaka upp på gatan igen.

Räddningstjänsten kallades till platsen, för att kapa i tremeterslängder. Efter 10 minuter var gatan farbar igen. Och räkningen kommer att skickas till Kommunens gatukontor, för det här var inte räddningstjänst. Men hade det hänt under den mörka tiden på dygnet, då kanske det hade varit annorlunda. Om det föreligger fara, så är det räddningstjänstens ansvar att undanröja, om man inte kan göra det själv förstås.

——————————————————————————–

Den 14 mars. 2003, kl 06.31
[Kyrkogårdsgatan/S:t Johannesgatan, Uppsala]

Ibland har man giltiga skäl, att komma sent till jobbet. Det gällde säkert föraren till denna VW Passat. I cirkulationsplatsen vid Kyrkogårdsgatan och S:t Johannesgatan tog färden abrupt slut. Det hade börjat brinna i främre delen av motorrummet. När jag kommer fram – är på väg till jobbet – hade mötande trafik stannat på betryggande avstånd. Månntro var man rädda för en explosion, som nästan alltid inträffar i actionfilmer.

Med en och en halv timma kvar på dygnstjänsten får station 100 (Centrum), larmet kl 06.31.  Man hinner klart i god tid före kl 08:00, då man går av passet.Och folkan exploderade inte…och jag hann i tid till jobbet…

——————————————————————————–

Den 31 jan. 2003, kl 11.40 (Seminariegatan, Uppsala)

Olyckor har hänt, händer och kommer att hända så länge människan är med och manövrerar. Här har det hänt. Missförstånd eller dålig uppmärksamhet vid utfart från Lärarhögskolans  parkering kan vara orsaken.

Båda förarna skjutsades i ambulanser till Akademiska Sjukhuset. Ofta läser man i tidningar, att olyckan orsakades av det hala väglaget. Men så är det ju inte. Det är alltid trafikanten/bilföraren, som är ”orsaken”.

Här promenerar ett dagisgäng planenligt iväg i det vackra vädret. Tur att dom inte gick ut tidigare, och 30 meter längre bort……

——————————————————————————–

Den 17 jan. 2003, kl 13.00
[Viktoria, Fyrislund, Uppsala]

Vid min arbetsplats på SOS-C i Uppsala finns en relativt nyuppförd 70-meters mast. Konstruktionen bär upp en hel del antenner, av olika slag. I bland används masten som övningsobjekt. Här på bilderna, har sex man klättrat upp till c:a 55 meters höjd, för träning. Vindmätaren inne på Räddningscentralen (Räddsam-C) visade 10 meter/sek. Gränsen för att klättra upp går vid 15….

Då-Pix 1959 ¦ Då-Pix 2004 ¦ Då-Pix 2005

___________________________________________________________________

Tillbaka 

HEM